O projektu

Portál filmovemuzeum.cz vznikl v rámci projektu dvou sousedních moravských místních akčních skupin MAS Hranicko a MAS Moravská brána s cílem přispět k zachování historické paměti regionu v oblasti hudby a filmu. Jedna z aktivit zahrnovala plošný sběr historických filmových záznamů na filmech 8 a 16mm a VHS, které se ve zdigitalizované podobě umístily na tento portál v podobě streamovaných videosekvencí přístupných přes internet. Každý zájemce má tak zcela svobodný přístup ke zhlédnutí obsahu celé databáze digitálního archivu filmových záznamů z obou regionů. Filmy lze vyhledávat podle klíčových slov, obcí, roku vzniku, diváci mohou vkládáním komentářů upřesňovat informace o obsahu (jména osob, místa, datace, obsah). Databáze je neustále doplňována dalšími nalezenými a dodanými záznamy.

Těžištěm projektu je vybudování 3 stálých muzejních expozic, a to Pamětní síně Bedřicha Smetany v Týně nad Bečvou, Hudebního a filmového muzea regionu Hranicko na zámku v Hustopečích nad Bečvou a Filmového muzea v Dolních Nětčicích. Obě filmová muzea pak mimo výstavu starých promítaček či fotoaparátů nabízí možnost prohlížení filmové databáze přímo na místě pomocí dotykových monitorů s možností promítnutí záznamů na velkoplošnou projekci. Projekt Hudební a filmová muzea našich regionů byl realizován v rámci Programu rozvoje venkova ČR, Osa IV. LEADER, opatření IV.2.1, projekty Spolupráce s celkovou výší dotace téměř 4.313.200,- Kč. Dalšími aktivitami byl historický průzkum hudební historie včetně konference a sborníku, vzdělávací seminář, exkurze Po stopách Bedřicha Smetany, propagace muzeí a společná nahrávka dvou dechových orchestrů.

Více o projektu zde ...

Více o samotných expozicích a dalších muzeích na Hranicku zde ... a Lipensku zde ...


Partneři projektu:


Správce portálu: DOLNET, o.s.

Tvůrce portálu: Mám přehled, s.r.o.

Copyright © 2014-2015, Mám přehled, s.r.o., AppVer: 1.3.0 [b20151129]